Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

MVP.css (GitHub Site)


MVP.css là một kiểu tối giản cho các phần tử HTML. Trình bày các phần tử HTML gốc để các nhà phát triển không cần phải học bất kỳ  CSS frameworks nào hoặc sử dụng bất kỳ quy ước đặt tên nào. MVP.css được thiết kế để giao diện tốt trên tất cả các trình duyệt và các thiết bị.

Theo andybrewer

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét