Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Bị sa thải qua cuộc họp ảo trong thời gian khủng hoảng do covid-19

Nhiều nhân viên công nghệ đã bị sa thải do sự bùng phát virus corona, và việc sa thải tiếp sẽ tục với tình hình nay. Ngành công nghiệp công nghệ đã chuyển khỏi ngoại tuyến, sử dụng nền tảng như zoom đến tổ chức các cuộc họp. Bây giờ các thông báo sa thải đã chuyển sang những phòng họp ảo. Nhân viên tại TripActions tham gia một cuộc họp ảo vào sáng thứ Ba, cùng với khoảng 100 thành viên trong nhóm khác, và được cho biết rằng họ đã bị sa thải. Các công ty đang thu hẹp quy mô để tồn tại qua thời gian này. Mọi người đang thất vọng, đặc biệt là ở phải nhận những tin tức qua các cuộc họp ảo.

Theo protocol

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét