Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Trợ lý giọng nói Celia của Huawei

Mat Smith, Engadget

Huawei vừa ra mắt trợ lý giọng nói riêng của mình gọi là Celia. Nó có thể hiểu lệnh bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, và nó sẽ có thể tương tác với một số tính năng điện thoại cơ bản lúc khởi động. Celia sẽ có thể sử dụng AI để phát hiện các đối tượng. Tính năng này sẽ xuất hiện trên các thiết bị của Huawei qua một bản cập nhật OTA vào ngày tháng 4 này.

Theo engadget

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét