Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Amazon tạm dừng đăng ký tạp hóa mới, thuê thêm 75.000 công nhân


Amazon đang cố gắng để bắt kịp với nhu cầu bằng cách thuê thêm 75.000 một phần và toàn thời gian và bằng cách hạn chế đăng ký mới dịch vụ. Các nhà bán hàng của bên thứ ba sẽ có thể tiếp tục vận chuyển các mặt hàng không cần thiết thông qua dịch vụ hoàn thành của Amazon vào cuối tuần này. Amazon đã tăng công suất đặt hàng trực tuyến Whole Foods hơn 60 phần trăm kể từ đầu cuộc khủng hoảng COVID-19, nhưng họ vẫn hy vọng rằng khách hàng sẽ có tìm khe giao mở khó khăn. Khách hàng được khuyến khích việc mua sắm tại cửa hàng nếu họ có thể. Người lao động không phải là miễn dịch với virus, và những căng thẳng trong công ty rất cao.

Nguồn arstechnicaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét