Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Facebook Messenger ra mắt ứng dụng máy tính để bàn dành cho Windows và Mac


Facebook đã ra mắt một ứng dụng máy tính để bàn cho Messenger trên Cửa hàng Microsoft và Mac App Store. Người sử dụng nhắn tin và bắt gọi video qua ứng dụng này, ứng dụng có chế độ tối. Ứng dụng này nhằm đưa Facebook Messenger vào lĩnh vực hội nghị truyền hình mà ngày càng quan trọng. Nhiều người đang sử dụng các ứng dụng video chat trong thời gian áp dụng khoảng cách xã hội trong đại dịch COVID-19. Zoom gần đây đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội đối với các vấn đề riêng tư và an ninh cho người sử dụng.

Nguồn theverge


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét