Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

FairMOT (GitHub Repo)Trong khi đã có tiến bộ đáng kể vào việc phát hiện đối tượng và tái xác định trong những năm gần đây, ít chú ý đã tập trung vào việc hoàn thành hai nhiệm vụ trong một mạng duy nhất để cải thiện tốc độ suy luận. Những nỗ lực ban đầu đã kết thúc với kết quả suy thoái. Mục tiêu của dự án FairMOT để giải thích lý do đằng sau những thất bại trước đó và trình bày một cơ sở để giải quyết những vấn đề này.

Nguồn github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét