Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Epic cuối cùng đã đồng ý phát hành phiên bản Fortnite trên Play Store


Photo by Stefan Etienne / The Verge

Epic Games cuối cùng đã được Fortnite phát hành trong Play Store Android chính thức, 18 tháng kể từ ngày được phát hành trò chơi như phần mềm của bên thứ ba. Google sẽ hiển thị một cảnh báo cho bên ngoài phần mềm của bên thứ ba của Play Store, đánh dấu nó như là phần mềm độc hại tiềm năng, trong đó đưa Fortnite vào thế bất lợi theo Epic. Phát hành các trò chơi thông qua các phương tiện Cửa hàng Play, Epic sẽ cắt giảm cho Google 30% cho tất cả các lượt mua trong ứng dụng thực hiện thông qua nền tảng này. Epic từ lâu đã phản đối App Store và phí nền tảng Cửa hàng Play.

Theo theverge


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét