Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

#LockdownConf: Làm thế nào để học các kỹ năng mới trong thời gian giãn cách xã hộiMột sự kiện xem trực tiếp gần đây đã thảo luận làm thế nào để học các kỹ năng mới khi thực hiện giãn cách xã hội. Buổi nói chuyện này thảo luận làm thế nào để chọn kỹ năng, làm cho một kế hoạch hành động để tìm hiểu những kỹ năng lựa chọn, lên kế hoạch cho ra thời gian và tránh sự trì hoãn, và tâm tính khác nhau để áp dụng nhằm đảm bảo và đạt được thành công.

Nguồn hackernoon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét