Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

The Hero Generator (Website)


Một hình ảnh anh hùng là một hình ảnh web biểu ngữ lớn và văn bản, thường được đặt ở phía trước và trung tâm của một trang web. The Hero Generator là một trang web mà tạo ra mã cho một hình ảnh anh hùng dựa trên các thông số mà bạn thiết lập. Người dùng có thể kiểm soát lớp phủ gradient, giảm gradient, nút bán kính, khoảng cách giữa các tiêu đề, nút, và màu sắc gradient, và hình ảnh tải lên tùy chỉnh. Mã cho hình ảnh anh hùng tạo có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột.

Nguồn hero-generator

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét