Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Microsoft Edge vượt qua Mozilla Firefox về thị phần


Lần đầu tiên, Microsoft Edge cuối cùng đã vượt qua Mozilla Firefox để trở thành trình duyệt máy tính để bàn thứ hai sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Chrome tiếp tục là một trong số với 68,5% thị phần. Microsoft Edge gần đây chuyển sang sử dụng Chromium, làm cho nó một lựa chọn hoàn toàn tính năng của Google Chrome. Internet Explorer vẫn có sẵn trong Windows 10 cho các mục đích tương thích với hệ thống cũ.

Theo softpedia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét