Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

zmurl (Website)

zmurl cho phép bạn tạo một trang web cho sự kiện zoom của bạn. Nó cho phép những người tham dự để xem thông tin sự kiện, trả lời sự kiện, và thêm sự kiện vào lịch của họ. Một đoạn video ngắn có sẵn trên trang đó cho thấy cách trang web hoạt động cho cả người tạo sự kiện và tham dự.

Theo TLDR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét