Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Một mạng lưới thần kinh có thể giúp phát hiện Covid-19 trong bản chụp X-quang ngực

COVID-Net là một mạng lưới thần kinh được huấn luyện để nhận biết dấu hiệu của COVID-19 trong bản chụp x-quang ngực. Mạng này đang được phát hành như là một giải pháp đầy đủ và công ty tạo ra hệ thống này khuyến khích mọi người giúp hoàn thiện mạng nơ ron này. Các nhóm nghiên cứu khác đã công bố công cụ AI có thể chẩn đoán COVID-19 từ x-quang, nhưng không ai trong số những công cụ này đã được thực hiện đầy đủ và có sản phẩm public. Trong khi COVID-Net như được nêu ra để chứng minh bản thân, phát hành public có lịch sử chứng minh là phương pháp hiệu quả của việc cải thiện phần mềm.

Theo technologyreview

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét