Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Theia (GitHub Repo)

Theia là một nền tảng mở rộng để phát triển đa ngôn ngữ chính thức của Cloud Desktop & IDE giống như các sản phẩm với công nghệ web state-of-the-art. Theio cung cấp một kiến ​​trúc rất linh hoạt và hỗ trợ giao thức VS Code Extension.

Nguồn GitHub

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét