Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Build vs Buy: Tạo cơ sở hạ tầng mạng thời gian thực cho các ứng dụng của bạn sử dụng Pusher

Chúng ta đã quen thuộc với tính năng thời gian thực trong hầu hết các dịch vụ trực tuyến. Từ sự hợp tác từ xa đến biểu đồ, chơi game, các cuộc thăm dò, bản đồ, chat, và nhiều hơn nữa. Rõ ràng là quyền truy cập vào dữ liệu theo thời gian thực là một thay đổi cuộc chơi cho giá trị sử dụng và tiện lợi.
Các kênh API Pusher của quản lý kết nối WeSocket cho người dùng trực tuyến, làm cho nó dễ dàng để nhanh chóng xây dựng các tính năng hấp dẫn và dễ tiếp cận mà người dùng yêu thích, mà không lo lắng về cơ sở hạ tầng phức tạp, bảo trì, độ tin cậy, hoặc mở rộng quy mô.

Nguồn blog.pusher

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét