Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Pose Animator (GitHub Repo)


Pose Animator biến minh họa vector 2D thành hình ảnh động thời gian thực dựa trên kết quả nhận dạng từ PoseNet và FaceMesh. Nó có thể tạo ra thiết kế của riêng bạn để tạo hoạt hình.

Nguồn Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét