Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Test Raspberry Pi 4 B (8GB RAM): Nhân đôi RAM, hệ điều hành 64 bit mới

(Image credit: Tom's Hardware)

Raspberry Pi Foundation vừa phát hành Raspberry Pi 4 B với 8GB RAM với giá 75 USD. Nó giống hệt với Raspberry Pi 4 về mọi mặt ngoại trừ dung lượng RAM. Phiên bản Debian Linux cho Raspberry Pi 64 bit đang hoạt động sẽ có thể tận dụng RAM bổ sung để cải thiện hiệu suất. 8GB Pi mới có nguồn cung cấp năng lượng chuyển đổi cung cấp nhiều năng lượng hơn cho RAM. Các bài kiểm tra điểm chuẩn cho thấy rất ít sự khác biệt về hiệu suất giữa các mẫu 4GB và 8GB.

Nguồn tomshardware

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét