Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Robot giao hàng không người lái của Nuro sẽ vận chuyển thuốc cho khách hàng CVS ở Texas

Ảnh: Nuro

Nuro là một công ty khởi nghiệp xe tự lái được thành lập bởi hai cựu kỹ sư của Google, người đã phát triển một đội robot giao hàng hợp pháp trên đường. Các robot sẽ sớm được sử dụng để vận chuyển dược phẩm cho khách hàng CVS ở Houston, Texas. CVS đã thấy nhu cầu giao hàng tăng lên kể từ khi đại dịch bắt đầu. Khách hàng sẽ có thể chọn tùy chọn giao hàng tự động khi đặt hàng theo toa trên trang web CVS bắt đầu vào tháng Sáu. Họ sẽ cần xác nhận danh tính để mở khóa giao hàng khi đến nơi.

Nguồn theverge

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét