Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Twitter sẽ cho phép nhân viên làm việc ở nhà mãi mãi

Ảnh: Glenn Chapman / Getty Images

Jack Dorsey gửi qua email cho nhân viên vào hôm thứ Ba thông báo rằng họ sẽ được phép làm việc từ nhà vĩnh viễn. Một số công việc, chẳng hạn như bảo trì máy chủ, vẫn sẽ yêu cầu nhân viên đi vào. Twitter bắt đầu khuyến khích nhân viên làm việc từ nhà vào đầu tháng Ba. Công ty đã dự đoán rằng sự thay đổi sẽ trở thành lâu dài vì họ dường như đã phát hiện ra những lợi ích của việc từ xa. Twitter đã có kế hoạch để bắt đầu làm việc theo cách phân tán trước khi đại dịch. Họ dường như không cho nhân viên đến văn phòng trước tháng 9 và hầu như tất cả các chuyến công tác sẽ bị hủy bỏ cho đến khi có sự thay đổi tiếp theo.

Nguồn buzzfeednews

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét