Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Uber đang cố gắng mua GrubhubUber đã đưa ra một đề nghị mua Grubhub. Grubhub hiện đang có giá trị từ $4,5 tỷ. Uber Eats có khoảng 20 phần trăm thị phần ứng dụng giao hàng trong khi Grubhub có khoảng 30 phần trăm. Việc kinh doanh xe chia sẻ đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong những tháng gần đây, vì vậy Uber đầu tư nhiều hơn vào dịch vụ giao hàng bữa ăn. Việc sát nhập một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Uber sẽ loại bỏ đối thủ cạnh tranh chính của Uber đồng thời mở rộng hoạt động của mình.

Nguồn theverge

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét