Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

[Github]Openpilot, mô hình và lái xe trong GTA

Ảnh: medium

Openpilot là một phần mềm xe tự lái mã nguồn mở được phát triển bởi common.ai. Hệ thống này hỗ trợ 40 trong những chiếc xe phổ biến nhất trên thế giới. Có thể kiểm soát một chiếc xe trong GTA V sử dụng openpilot.

Nguồn github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét