Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Các đầu bếp sử dụng Instagram để kiếm thu nhập trong đại dịch

Ảnh: Nicole Lee / Engadget

Một số đầu bếp bị sa thải vì đại dịch đã có thể bắt đầu kinh doanh bằng cách giao dịch trực tiếp với khách hàng thông qua Instagram. Các tài khoản hiển thị các loại thực phẩm được cung cấp và khách hàng có thể gọi điện, nhắn tin hoặc DM để đặt hàng. Tùy thuộc vào khu vực, thực tiễn này có thể không hoàn toàn hợp pháp, nhưng việc thực thi các luật có liên quan có thể khác nhau. Sử dụng nền tảng truyền thông xã hội, các đầu bếp có thể kết nối trực tiếp với những người quan tâm đến phong cách thực phẩm của họ.

Theo engadget

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét