Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

Giới thiệu GitHub Super Linter


GitHub Super Linter có thể lấy mã từ bất kỳ ngôn ngữ nào và báo cáo bất kỳ lỗi nào, vị trí lỗi và chi tiết về lỗi tự động bất cứ khi nào yêu cầu kéo được mở. Nó rất tùy biến và đi kèm với các mẫu quy tắc mặc định. Một liên kết đến kho lưu trữ có sẵn.

Theo githubblog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét