Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

git-fuzzy (GitHub Repo)

git-fuzzy là giao diện CLI cho phép các nhà phát triển tương tác với GitHub. Người dùng có thể tương tác với các thay đổi, tìm kiếm, thanh toán và xem xét các chi nhánh, tương tác với các yêu cầu kéo và hơn thế nữa.

Theo github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét