Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

[GitHub Repo] Blobs, Axiom và neuropod

Ứng dụng Blobs

Ứng dụng Blobs là một cách dễ dàng để tạo các hình dạng blob và xuất mã SVG hoặc Flutter. Người dùng có thể chọn màu sắc, đường viền và sự ngẫu nhiên và phức tạp của hình dạng của đốm màu. Một liên kết đến ứng dụng web có sẵn.

Axiom

Axiom có ​​thể thiết lập một hộp hack đám mây chỉ bằng một lệnh duy nhất. Nó được thiết kế để tin tặc có thể nhanh chóng thiết lập nhiều trường hợp để sử dụng ngắn hạn. Người dùng chỉ cần chạy axiom-init và nó sẽ tạo ra một cá thể DigitalOcean mới trong chưa đầy hai phút chứa các công cụ trinh sát, máy chủ OpenVPN, v.v.

Neuropod 

Neuropod giúp dễ dàng chạy các mô hình học sâu từ nhiều khung bằng cách cung cấp giao diện thống nhất. Hiện tại nó hỗ trợ TensorFlow, PyTorch, TorchScript và Keras. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng Neurepad để xây dựng các mô hình và tối ưu hóa mã sẽ chạy trên nhiều nền tảng, bốn hoặc năm phiên bản của mỗi khung được hỗ trợ và năm phiên bản Python.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét