Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

[GitHub Repo] Playwright

Playwright là một thư viện Node tự động hóa Chromium, Firefox và Webkit. Nó cho phép tự động hóa web đa trình duyệt, có khả năng, đáng tin cậy và nhanh chóng. Playwright được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng.

Theo github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét