Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

SpaceX sẽ phải chứng minh độ trễ thấp của Starlink internet trong tháng tới để đủ điều kiện nhận tới 16 tỷ đô la tài trợ liên bang

Ảnh: Starlink

Các công ty muốn tham gia đấu giá tài trợ liên bang trị giá 16 tỷ USD của FCC để truy cập băng rộng ở nông thôn phải chứng minh độ trễ dưới 100 mili giây trong tháng tới. Phiên đấu giá giai đoạn 1 để tài trợ sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 năm nay. SpaceX đang nhắm đến thời gian trễ dưới mốc 20 mili giây. Nó có 418 vệ tinh cho đến nay trong mạng Starlink, đây là số vệ tinh nhiều hơn bất kỳ công ty vệ tinh tư nhân nào khác hiện đang hoạt động. SpaceX đặt mục tiêu bắt đầu dịch vụ tại Hoa Kỳ và Canada vào khoảng năm nay.

Theo techcrunch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét