Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Lầu năm góc đã thử nghiệm một máy bay không người lái tự sát đến khu vực mục tiêu với tốc độ siêu âm


Vintage Racer là một loại đạn dược lảng vảng, thường được gọi là máy bay không người lái tự sát, có thể bay với tốc độ siêu âm. Nó hiện đang được Quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm sau khi được Lầu năm góc phát triển trong vài năm qua. Vũ khí siêu thanh cơ động tiên tiến có thể sống sót tốt trong phòng thủ trên không do tốc độ, quỹ đạo bay và mức độ cơ động cao. Giải thích, video và infographics về vũ khí khác do Quân đội Hoa Kỳ phát triển có sẵn trong bài viết.

Theo thedrive

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét