Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Slack hợp tác với Amazon để đấu với Microsoft Teams


Slack và Amazon đã tham gia vào một thỏa thuận nhiều năm, điều đó có nghĩa là tất cả nhân viên của Amazon sẽ bắt đầu sử dụng Slack. Slack sẽ chuyển các tính năng gọi thoại và video của mình sang Amazon Chime và sẽ cam kết sử dụng các dịch vụ đám mây của Amazon để lưu trữ, tính toán, cơ sở dữ liệu, bảo mật, phân tích, học máy và các tính năng cộng tác trong tương lai. Slack không có khả năng sẽ chuyển sang các nền tảng đám mây khác như Microsoft Azure hoặc Google Cloud trong tương lai gần. Tích hợp với Amazon Chime sẽ cải thiện đáng kể các tính năng hội nghị thoại và video của Slack.

Nguồn theverge

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét