Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

[GitHub Repo] HonKit và oneshot

HonKit (GitHub Repo) 

HonKit là gói để xây dựng sách bằng GitHub / Git và Markdown. Nó là một nhánh của GitBook và hoạt động với hầu hết các plugin GitBook mà không thay đổi. Tài liệu này cũng đóng vai trò là bản demo khi nó được xây dựng bằng HonKit.


oneshot (GitHub Repo) 

oneshot là một cách dễ dàng để thiết lập máy chủ HTTP để chia sẻ tệp, trang web hoặc các đầu ra khác bằng dòng lệnh. Người dùng chỉ cần chỉ định đường dẫn đến tệp và oneshot sẽ cung cấp thông qua HTTP trên địa chỉ IP của máy tính. Chuyển tập tin an toàn được hỗ trợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét