Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Microsoft đóng cửa vĩnh viễn tất cả các cửa hàng bán lẻ của mình


Cửa hàng Microsoft tại London. Ảnh của Tom Warren / The Verge

Microsoft đã công bố kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn tất cả các địa điểm cửa hàng của mình, ngoại trừ bốn địa điểm sẽ được 'giới thiệu lại' là các trung tâm trải nghiệm không còn bán sản phẩm. Không sa thải sẽ dẫn đến quyết định. Nhiều cộng tác viên của cửa hàng bán lẻ chuyển sang làm việc từ xa hoặc chuyển đến các cơ sở của công ty sau khi các cửa hàng đóng cửa để khóa máy. Microsoft ban đầu đã lên kế hoạch đóng cửa các cửa hàng vào năm tới, nhưng đại dịch đã đẩy lịch trình về phía trước.

Nguồn theverge


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét