Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Xây dựng một công cụ tìm kiếm toàn văn bản

Giới thiệu về Full Text Search. - Viblo
Tìm kiếm toàn văn bản là một kỹ thuật tìm kiếm văn bản trong bộ sưu tập tài liệu. Bài viết này hướng dẫn người đọc trong suốt quá trình xây dựng công cụ tìm kiếm toàn văn bản, từ xây dựng vòng lặp cơ bản đến chuyển đổi danh sách sang mã thông báo, tạo chỉ mục, v.v. Mã nguồn đầy đủ được liên kết ở cuối bài viết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét