Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Cách xử lý khi gặp thông báo của Facebook "Bạn không đủ điều kiện để tạo tên người dùng" ("You are not eligible to create a username")


Nếu bạn đã tạo một fanpage Facebook, Facebook cho phép bạn đặt tên cho fanpage để mọ ingười dễ dàng tìm kiếm. Mỗi tên người dùng chỉ tồn tại một lần và có thể được xác nhận bởi một người hoặc công ty Tuy nhiên, khi bạn cố gắng tạo tên người dùng, bạn có thể nhận được thông báo sau: 

"Bạn không đủ điều kiện để tạo tên người dùng" ("you are not eligible to create a username")

 

Nguyên nhân gây ra lỗi và giải pháp

Để tạo tên người dùng cho một fanpage, bạn phải là quản trị viên của trang web. Nhưng chỉ riêng điều đó là không đủ. Trước khi bạn có thể tạo tên người dùng cho fanpage được giám sát, các điều kiện sau phải được đáp ứng:

 • Fanpage phải có ít nhất 25 lượt thích
 • Gần đây bạn không được tạo nhiều hơn một fanpage
 • Tài khoản Facebook cá nhân của bạn cần được xác minh
 • Hồ sơ cá nhân của bạn không được tạo mới
 • Đối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn, bạn phải xác định tên người dùng.

Thật không may, Facebook không chỉ ra những điều kiện tiên quyết này và thay vào đó chỉ đưa ra thông báo lỗi vô nghĩa, được đề cập ở trên. Nếu đã đáp ứng yêu cầu đầu tiên (số lượt thích Facebook tối thiểu), bạn phải xác minh tài khoản Facebook cá nhân của mình và xác định tên người dùng. Hai điều kiện này có thể được đáp ứng khá dễ dàng:

Xác minh tài khoản Facebook cá nhân của bạn:

 1. Mở cài đặt của Facebook (mũi tên nhỏ ở trên cùng bên phải của menu –> Cài đặt/Settings)
 2. Sau đó chuyển sang mục menu Điện thoại di động/Mobile phone
 3. Nhập số điện thoại di động của bạn ở đó để xác minh tài khoản của bạn
 4. Đằng sau số đã thêm bây giờ nhấp vào "Xác nhận"/"Confirm"
 5. Facebook sau đó gửi cho bạn mã xác nhận qua SMS đến
 6. Nhập mã xác nhận đã nhận vào trường đã cung cấp

Đặt tên người dùng cá nhân:

 1. Mở cài đặt của Facebook (mũi tên nhỏ ở trên cùng bên phải của menu –> Cài đặt/Settings)
 2. Cài đặt tài khoản chung –> "tên người dùng"/username
 3. Chọn tên người dùng cho tài khoản Facebook cá nhân của bạn
 4. Nếu bạn đã xác minh tài khoản Facebook cá nhân của mình và có tên người dùng, thì thông
 5. thường bạn có thể tạo tên người dùng cho fanpage.

Tạo tên người dùng

Để đặt tên người dùng cho fanpage của mình, bạn phải nhấp vào Thông tin trong menu bên trái của fanpage. Trên trang sau, bạn sẽ tìm thấy ở phần trên của menu: Tạo tên người dùng cho trang ("Create username for page.").

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét