Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Tại sao RAM của điện thoại iPhone lại ít hơn RAM của Android phone?

Điểm khác biệt cốt lõi là cơ chế thu gom rác (quản lý bộ nhớ) của Android khác cơ chế thu gom rác của iOS.

Các app của Android được phát triển trên Java

Android cần nhiều RAM hơn vì ứng dụng Android được viết bằngJava. Việc thu gom rác của Java là các công việc xóa các tác vụ đã được kết thúc là một cơ chế không hoàn thiện. Java cần rất nhiều bộ nhớ để thu dọn rác thải hiệu quả. Do đó, điện thoại di động Android chậm lại đáng kể khi có ít bộ nhớ hơn. Để tránh của các vấn đề như vậy, điện thoại di động Android được trang bịvới RAM nhiều hơn mà chỉ cần trì hoãn các vấn đề tụt hậu. iOS không có bất kỳ khó khăn nào như vậy. quản lý bộ nhớ iOS là khá lớn và được tối ưu hóa để hoạt động liên tục với phần cứng tương ứng của kể từ khi Apple kiểm soát cả phần cứng và phần mềm của thiết bị iOS.iOS được phát triển bằng Object-C

Object-C là ngôn ngữ lập trình được sử dụng khi viết phần mềm cho OS X và iOS. Nó là một tập con của ngôn ngữ lập trình C và cung cấp các khả năng hướng đối tượng và một thời gian chạy động. Object-C kế thừa cú pháp, các kiểu nguyên thủy, và các câu lệnh kiểm soát dòng chảy của C và bổ sung thêm cú pháp để định nghĩa các lớp và các phương thức. Objective-C 2.0 bổ sung tính năng thu gom rác vào ngôn ngữ thay thế cho lược đồ truyền thống. Thu gom rác là quản lý bộ nhớ đối tượng tự động.

XuanComputer

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét