Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

Khóa học 30 ngày miễn phí về học máy cho người bắt đầu


Khóa học này dành cho người không phải lập trình viên. Bạn mới sử dụng máy học? Đăng ký thử thách Kaggle mới này để từ người mới bắt đầu trở thành đối thủ cạnh tranh của Kaggle chỉ trong 30 ngày miễn phí.

Trong 2 tuần đầu tiên, bạn sẽ nhận được các bài tập thực hành được gửi đến hộp thư đến của mình. Mục tiêu của các nhiệm vụ này là nhanh chóng bao gồm các kỹ năng thiết yếu nhất cần thiết để giúp bạn làm bẩn dữ liệu. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách học cách viết mã bằng Python và nhanh chóng tìm hiểu cách xây dựng mô hình học máy đầu tiên của mình.

MaytinhXuan tổng hợp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét