Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

Tất cả về WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) là một tập hợp các API cho phép truyền dữ liệu từ mạng ngang hàng. Nó được sử dụng cho các mạng trực tuyến hoặc P2P như Torrent. WebRTC vẫn yêu cầu một máy chủ để kết nối các đồng nghiệp, nhưng kết nối giữa các đồng nghiệp đã được mã hóa. Bài viết này giải thích cách hoạt động của WebRTC, chỉ đề cập đến các API cốt lõi.

MaytinhXuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét