Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Blockchain là gì?


Blockchain là gì?

Blockchain là một hệ thống ghi lại thông tin theo cách không thể thay đổi, hack hoặc hệ thống gian lận.Về cơ bản, blockchain là một sổ cái kỹ thuật số của các giao dịch được sao chép và phân phối trên toàn bộ mạng lưới hệ thống máy tính trên blockchain. Mỗi khối trong chuỗi chứa một số giao dịch và mỗi khi một giao dịch mới xuất hiện trên blockchain, bản ghi của giao dịch đó sẽ được thêm vào sổ của bên tham gia. Trung tâm cơ sở dữ liệu phân tán được quản lý bởi nhiều bên tham gia được gọi là công nghệ phân tán sổ (Distributed Ledger Technology-DLT).

Blockchain là một loại DLT trong đó giao dịch được viết lại bằng một chữ ký mật mã bất biến được gọi là được băm.Điều này có nghĩa là nếu một khối trong một chuỗi bị thay đổi, thì có thể thấy ngay rằng nó đã bị giả mạo. Nếu tin tặc muốn làm hỏng một hệ thống blockchain, họ sẽ phải thay đổi mọi khối trong chuỗi, trên tất cả các phiên bản phân tán của chuỗi.

Các blockchain như Bitcoin và Ethereum đang phát triển liên tục và liên tục khi các khối được thêm vào chuỗi, điều này bổ sung đáng kể vào tính bảo mật của sổ cái.


Tại sao có quá nhiều sự cường điệu xung quanh công nghệ blockchain?

Đã có nhiều nỗ lực tạo ra tiền kỹ thuật số trong quá khứ nhưng đều thất bại.

Vấn đề phổ biến hiện nay là lòng tin. Nếu ai đó tạo ra một loại tiền mới được gọi là X đô la, làm sao chúng ta có thể tin tưởng rằng họ sẽ không đưa cho mình một triệu X đô la hoặc ăn cắp X đô la của bạn cho chính họ?

Bitcoin được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng một loại cơ sở dữ liệu cụ thể được gọi là blockchain. Hầu hết các cơ sở dữ liệu bình thường, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL, có người phụ trách có thể thay đổi các mục nhập (ví dụ: tự cho mình một triệu X đô la). Blockchain thì khác vì không ai chịu trách nhiệm; Nó được điều hành bởi những người sử dụng nó. Hơn nữa, bitcoin không thể bị làm giả, bị hack hoặc bị chi gấp đôi - vì vậy những người sở hữu số tiền này có thể tin tưởng rằng nó có một số giá trị.

Xuancomputer 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét