Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Facebook thành lập nhóm điều hành để làm việc dựa trên tầm nhìn của Mark Zuckerberg về một vũ trụ kỹ thuật số

Ảnh: Asia's Tech News Daily

Facebook sẽ tạo một nhóm sản phẩm để làm việc trên metaverse. Nhóm sẽ là một phần của Phòng thí nghiệm thực tế của Facebook. Các công ty công nghệ đã bắt đầu ngày càng thảo luận nhiều về việc xây dựng metaverse như một công nghệ kế thừa cho điện thoại thông minh. Metaverse sẽ sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và tăng cường (AR), đó là lý do tại sao Facebook đã đầu tư rất nhiều vào AR và VR. Mark Zuckerberg hy vọng rằng Facebook sẽ được xem như một công ty metaverse trong tương lai.

MaytinhXuan theo cnbc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét