Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

Open AI ra mắt Codex API để dịch ngôn ngữ tự nhiên sang mã

OpenAI ra mắt Codex, một API để dịch ngôn ngữ tự nhiên sang mã 

OpenAI Codex là một hệ thống AI chuyển ngôn ngữ tự nhiên sang mã. Nó đã được đào tạo trên hàng tỷ dòng mã công khai để nó hoạt động với một loạt các khuôn khổ và ngôn ngữ. Codex có sẵn thông qua một API ở bản beta riêng tư. Nó sẽ miễn phí trong thời gian thử nghiệm ban đầu. Mặc dù có khả năng cao, nhưng Codex có một số hạn chế đáng kể, bao gồm cả sự sai lệch và tính kém hiệu quả của mẫu. Codex cung cấp cho GitHub Copilot, một dịch vụ gợi ý mã được ra mắt vào đầu mùa hè này.


PureORM (GitHub Repo)

PureORM là một thư viện bộ công cụ ORM SQL thuần túy dành cho Node cho phép bạn viết SQL gốc thông thường và nhận các đối tượng nghiệp vụ thuần túy có cấu trúc phù hợp. Các ví dụ có sẵn trong kho lưu trữ.


Công nghệ 24h Maytinhxuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét