Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

T-Mobile xác nhận họ đã bị tấn công

Ảnh: DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

T-Mobile đã xác nhận rằng tin tặc đã giành được quyền truy cập vào hệ thống của họ. Gần đây, một bài đăng đã được đăng trên một diễn đàn ngầm đề nghị bán dữ liệu cá nhân của khách hàng T-Mobile, bao gồm Số an sinh xã hội, số điện thoại, địa chỉ, thông tin bằng lái xe, v.v. Người bán tuyên bố rằng 100 triệu người đã bị xâm phạm dữ liệu của họ trong vụ vi phạm. Họ đang cung cấp dữ liệu về 30 triệu người với giá 6 bitcoin. Điểm vào được sử dụng để truy cập vào dữ liệu đã bị đóng. T-Mobile đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra vấn đề.

Maytinhxuan theo vice

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét