Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Apple chấp nhận cho phép các ứng dụng như Netflix, Spotify và Kindle liên kết với web để đăng ký


Apple đã thay đổi các quy tắc của App Store để cho phép các nhà phát triển ứng dụng đọc chia sẻ một liên kết duy nhất đến trang web của họ để giúp người dùng thiết lập và quản lý tài khoản của họ. Ứng dụng đọc là ứng dụng cho phép người dùng truy cập nội dung đã mua trước đó, nhưng không cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số trong ứng dụng để mua. Các ứng dụng như Netflix, Spotify và Kindle giờ đây sẽ được phép liên kết trực tiếp khách hàng với trang web đăng ký của riêng họ. Thay đổi này được thực hiện để khép lại cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản về việc nghi ngờ vi phạm Đạo luật Chống độc quyền.

Maytinhxuan theo theverge

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét