Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Thư viện Githubasm (GitHub Repo)

asm là một gói cung cấp các thuật toán được tối ưu hóa để tận dụng các đặc tính của CPU hiện đại. Các chương trình không tận dụng được bộ hướng dẫn đầy đủ có sẵn từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây sẽ phải trả tiền cho các tính năng mà họ không sử dụng. Thư viện có thể hữu ích cho các nhà phát triển sử dụng Go trong phần mềm nhạy cảm với hiệu suất.

Milkdown (GitHub Repo)

Milkdown là một trình chỉnh sửa đánh dấu. Nó có thể chủ đề và có thể hack và nó hỗ trợ các phương trình toán học, bảng, cộng tác, biểu tượng cảm xúc và hơn thế nữa. 


Maytinhxuan tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét