Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Nvidia giới thiệu mô hình AI có thể biến vài chục ảnh chụp nhanh thành cảnh 3DInstant NeRF là một công cụ mới của Nvidia có thể chuyển đổi hình ảnh 2D thành cảnh 3D được kết xuất trong vài giây. NeRF (Neural Radiance Fields) là một kỹ thuật ánh xạ màu sắc và cường độ ánh sáng của các bức ảnh 2D khác nhau và sau đó tạo dữ liệu để kết nối các hình ảnh từ các điểm thuận lợi khác nhau để hiển thị cảnh 3D. Nó có thể được sử dụng để tạo các đối tượng 3D, bản đồ, các kịch bản đào tạo cho AI, kiến ​​trúc, v.v. Nvidia vẫn chưa công bố thông tin chi tiết như cần bao nhiêu hình ảnh để tạo một cảnh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét