Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Spotify sẽ có sách nói

Ảnh: Spotify

Spotify đang nhắm đến sách nói như là mục tiêu tiếp theo để thống trị ngành công nghiệp. Công ty đang trong quá trình mua lại nền tảng sách nói Findaway, với thỏa thuận hiện đang được bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp xem xét. Spotify sẽ áp dụng mô hình freemium cho sách nói có tính năng kiếm tiền từ quảng cáo. Mô hình này sẽ là một sự thay đổi lớn cho ngành công nghiệp và sẽ mở rộng đáng kể thị trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét