Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

Trang web cho download miễn phí biểu tượng 3D


Trang web 3dicons.co này chứa một bộ sưu tập hơn 120 biểu tượng 3D nguồn mở miễn phí 100% cho mục đích thương mại và cá nhân. Các biểu tượng có bốn kiểu màu được xác định trước và ba góc máy ảnh. Ảnh có thể được chỉnh sửa bằng Mesh. 

Maytinhxuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét