Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

[Bảo mật] Mô đun đọc trộm mã pin ATM siêu mỏng

Ảnh: NCR

Ảnh: NCR

Một loại thiết bị đọc lướt 'chèn sâu' siêu mỏng mới đang xuất hiện bên trong các máy ATM xung quanh thành phố New York. Các thiết bị được thiết kế để đánh cắp dữ liệu dải từ tính và số nhận dạng cá nhân. Một cách dễ dàng để chống những thiết bị loại đọc trộm mã PIN ATM này là dùng tay che đi bàn phím PIN khi nhập mã PIN của bạn. Hình ảnh của các thiết bị skimming khác nhau có sẵn trong bài viết.

Theo krebsonsecurity


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét