Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

Google thông báo về thời điểm ngừng hỗ trợ Chrome trên Windows 7/8.1Cụ thể Google thông báo gì?

Google đã thông báo về việc trình duyệt web Google Chrome version 110 sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7 / 8.1 vào tháng 2-2023. Sau thời gian đó, trình duyệt web Google Chrome chỉ hỗ trợ các hệ điều hành Windows 10 trở lên.Việc ngừng hỗ trợ này trùng hợp với thời điểm Microsoft ngừng cung cấp bản Cập nhật bảo mật mở rộng Windows 7 (ESU) cũng như ngừng hỗ trợ mở rộng cho Windows 8.1 vào tháng 1-2023.


Sau thời điểm tháng 2-2023, người sử dụng trình duyệt nào thay thế Chrome?

Người sử dụng có thể sử dụng trình duyệt Firefox thay thế Chrome trên Windows 7/8.1 


Các phiên bản Chrome cũ hơn version 110 (trước tháng 2-2023) sẽ vẫn hoạt động trên Windows 7 / 8.1 sau khi hết hỗ trợ. Phiên bản hiện tại tháng 11-2022 của Google Chrome là version 107.

Người sử dụng Windows 7 hiện nay vẫn sử dụng Chrome bình thường. Sau thời gian Chrome ngừng hỗ trợ Windows 7/8.1 trên đây, người sử dụng có lựa chọn khác là sử dụng phần mềm Firefox để duyệt web thay thế Chrome.


Xuancomputer


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét