Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Mẹo hay để kéo dài tuổi thọ pin điện thoại


Một số mẹo để kéo dài tuổi thọ pin

  • Đặt độ sáng màn hình thành Tự động để thiết bị có thể điều chỉnh theo điều kiện trong nhà và ngoài trời. (Chúng tôi thử nghiệm điện thoại với màn hình được đặt ở độ sáng 100%).
  • Giảm độ sáng cơ bản. Trong hầu hết các điện thoại, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng công tắc trượt trong menu Hiển thị.
  • Đặt màn hình chuyển sang chế độ ngủ sau 15 hoặc 30 giây không hoạt động.
  • Bật chế độ trên máy bay khi bạn ở một vị trí không có tín hiệu Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.
  • Giảm tần suất cập nhật đối với email, nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội và các ứng dụng khác một lần mỗi giờ.
  • Nếu bạn đang phát trực tuyến nội dung qua mạng Wi-Fi để tăng phụ cấp dữ liệu (và thực hiện các tác vụ đòi hỏi nhiều dữ liệu khác như chơi trò chơi trên internet), hãy dùng cục sạc. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét