Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thống kê (tại Mỹ) cho thấy người già dành thời gian xem TV nhiều hơnMột nghiên cứu vào bao nhiêu thời gian mọi người dành trên màn hình của họ phát hiện ra rằng người già dành nhiều thời gian trên trung bình so với người trẻ tuổi ở phía trước màn hình. Mỹ tuổi từ 65 tuổi trở lên dành gần 10 giờ mỗi ngày trước màn hình, đó là hơn 33 phần trăm so với những người trong độ tuổi từ 18 đến 34. Hơn ba phần tư số người trên 65 tuổi hiện đang sử dụng Internet, nhưng phần lớn thời gian cho màn hình người già là ở phía trước của TV. 11 triệu người Mỹ lớn tuổi sống một mình, và một số lượng ngày càng tăng của người già không có con người lớn phải dựa vào. Việc thiếu sự tương tác của con người đã dẫn đến sự gia tăng cảm giác bị cô lập. Xem TV có thể là một cách để kìm nén cảm xúc của cô lập và thay thế tương tác xã hội.

Theo mic.com/Ảnh Shutterstock

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét