Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

[Github] Một thư viện tuyệt vời về phát triển an ninh trên điện thoại thông minh


Thư viện này chứa nguồn lực về an ninh điện thoại di động. Có hai phần chính, Android và iOS. Mỗi phần chứa các liên kết đến các tài nguyên chung, sách, các khóa học, các công cụ, phòng thí nghiệm, các cuộc đàm phán, và một số thông tin linh tinh khác.

Theo Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét