Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

[Học trực tuyến] 620 khóa học miễn phí trực tuyến vè Lập trình & Khoa học Máy Tính


Gần 1.000 trường học trên toàn thế giới đã tạo ra hàng ngàn các khóa học trực tuyến miễn phí, được gọi là Massive open Online. Trang web này chứa một danh sách hơn 620 khóa học miễn phí có thể được bắt đầu trong tháng này. Hầu hết các khóa học là hoàn toàn tự học và chúng được sắp xếp theo độ khó.

Theo FreeZCodeCamp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét